Wraz z postępującymi zmianami klimatycznymi, problem suszy staje się coraz bardziej palącym zagadnieniem na całym świecie. Susze mają negatywny wpływ na rolnictwo, ekosystemy naturalne i ogrodnictwo. Rośliny potrzebują wody do wzrostu, rozwoju i prawidłowego funkcjonowania, dlatego susza może prowadzić do nieodwracalnych szkód dla upraw oraz różnorodności biologicznej. W tym kontekście, rola hydrożeli ogrodowych jako środka do walki z suszą zyskuje na znaczeniu.

Czym są hydrożele ogrodowe?

Hydrożele ogrodowe to polimerowe materiały, które mają zdolność do chłonięcia i zatrzymywania wody w swojej strukturze. Hydrożele są popularnie stosowane w ogrodnictwie przy nasadzaniu i pielęgnacji roślin jako środek wspomagający nawadnianie i zwiększający retencję wody w glebie. Gdy hydrożel wchłania wodę, przypomina galaretowatą substancję, co umożliwia mu magazynowanie wody w formie żelu.

Właściwości hydrożeli ogrodowych i ich znaczenie podczas suszy 

  • Zdolność chłonięcia wody: Jedną z kluczowych cech hydrożeli ogrodowych jest ich zdolność do chłonięcia i zatrzymywania znacznych ilości wody w porównaniu z własną masą. Mogą one wchłaniać wodę o wadze nawet kilkusetkrotnie większej od swojej masy, co oznacza, że niewielka ilość hydrożelu może zaopatrywać rośliny w wodę przez długi czas.
  • Stopniowe uwalnianie wody: Hydrożel ogrodniczy może stopniowo uwalniać zmagazynowaną wodę do korzeni roślin w miarę jej potrzeby. Dzięki temu można uniknąć nadmiernego nawadniania i zmniejszyć ryzyko wystąpienia nadmiernego nasycenia gleby.
  • Odporność na degradację: Hydrożele są dość trwałe i odporne na rozkładanie się w glebie. Mają zdolność do utrzymania swojej funkcjonalności przez wiele sezonów wegetacyjnych.
  • Możliwość wielokrotnego użytku: Hydrożele mogą być wykorzystywane (nasycane wodą) wielokrotnie, co sprawia, że są ekonomiczne i przyjazne dla środowiska.

Skuteczność hydrożeli w ochronie roślin przed suszą

  • Zapobieganie przesuszeniu roślin: Hydrożele umieszczone w glebie pomagają zapobiegać przesuszeniu roślin poprzez dostarczanie im stałego i stabilnego źródła wody. Zwiększają one wilgotność i zdolność gleby do gospodarowania substancjami odżywczymi. Dzięki temu rośliny są bardziej odporne na okresy braku opadów.
  • Zwiększenie efektywności nawadniania: Hydrożel zwiększa efektywność nawadniania, ponieważ magazynuje wodę w swojej strukturze, a następnie uwalniają ją stopniowo do korzeni roślin. Dzięki temu minimalizowane są straty wody spowodowane wypływaniem i parowaniem.
  • Ograniczenie zużycia wody: Dzięki zastosowaniu hydrożeli ogrodowych można ograniczyć ilość zużywanej wody, co ma znaczenie szczególnie w okresach suszy, gdy zasoby wodne są ograniczone. Pozwala to również na znaczne oszczędności jeśli chodzi o koszty utrzymania roślin. 
  • Wsparcie dla młodych roślin: Hydrożele są szczególnie pomocne w początkowych fazach wzrostu roślin, gdy są bardziej wrażliwe na suszę. Ułatwiają one rozwój korzeni i zapewniają odpowiednią ilość wody, co sprzyja zdrowszemu wzrostowi roślin.

Jakie pozytywne skutki niesie zastosowanie hydrożeli przy pielęgnacji roślin w okresie suszy?

Hydrożele ogrodowe stanowią cenną pomoc w walce z suszą i ochronie roślin przed negatywnymi skutkami braku wody. Ich zdolność do magazynowania i stopniowego uwalniania wody czyni je skutecznym narzędziem wspomagającym nawadnianie, co przyczynia się do zwiększenia odporności roślin na suszę. Podczas suszy hydrożele eliminują u roślin stres wodny, ponieważ preparat zapobiega więdnięciu i usychaniu roślin, a co za tym idzie – zarówno koszt utrzymania roślin, jak i ich umieralność maleją.

Warto także pamiętać, że hydrożele są tylko jednym z wielu dostępnych środków i nie zastępują innych praktyk mających na celu ochronę roślin przed suszą, takich jak odpowiednie planowanie nawadniania oraz ochrona gleby przed erozją. Włączenie hydrożeli do kompleksowego podejścia do zarządzania wodą w ogrodnictwie może jednak znacznie poprawić zrównoważenie gleby i podnieść zdolność roślin do przetrwania w niesprzyjających warunkach.